Tekkeköy Belediyesi Kamyon ve Otobüs Satacak!
smsn.in/5HnOmzdT

Tekkeköy Belediyesine ait iki adet otobüs ve bir adet kamyon 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45 inci maddesine istinaden açık ihale usulü ile satışa çıkarıldı.

İhale, 06 Nisan 2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacak.

Tekkeköy Belediyesi’nden yapılan duyuruda konuyla alakalı olarak şu bilgilere yer verildi;

İlgili şartname 250,00-TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin   edilebilir.

Satışı yapılacak vasıtaların muhammen bedeli K.D.V. hariç  olup geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.Vasıtalar çekme plakalı olarak satışa sunulacaktır.

5. İhaleye katılmak isteyenlerden;

a. Yerleşim yeri(ikametgah) belgesi

b. Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi

c. Geçici teminat mektubu veya makbuzu

d.Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi ve yetkili olduğuna dair belge, Belediye’ye borcu yoktur yazısı,İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair belge.

e. İhaleye katılacak şirket ise 2021 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, imza sirküleri ve yetki belgesi,

6. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7. İhaleye katılmak isteyenler 06.04.2021 Salı günü en geç saat 12.00’ye kadar şartnamede istenilen belgeleri Belediyemiz Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.


İlginizi Çekebilir

Samsun Olay | Doğru ve hızlı haber: 'İlk bizden duyarsınız...'

Son Dakika Haberler

Tekkeköy’den İsrail’e kınama

Manşet Haberler

Tekkeköy’den İsrail’e kınama